Tag Archives: tri ân khách hàng

Tri-An-Khach-Hang-Voi-Chuong-Trinh-Gia-Uu-Dai-Cho-Sinh-Vien

Cocorico Tri Ân Khách Hàng “Giá Ưu Đãi Cho Sinh Viên”

Khi nhìn vào các đánh giá trên Foody.vn, Cocorico rất mừng vì các điểm về thức ăn, dịch vụ… đều trên 8. Tuy nhiên điểm vị trí, và giá thì luôn thấp hơn.  Điều này khiến chúng tôi không khỏi buồn lòng Những điểm trừ đáng tiếc của Cocorico Trước tiên, phải thừa nhận rằng, . . .

>